MATRICULAT
MATRICULAT
H. ENTRENAMENTS
H. ENTRENAMENTS
Fotos Campus
Fotos Campus
ESTIU A S'ALCAZAR
ESTIU A S'ALCAZAR
SECCIÓ DE PADEL
SECCIÓ DE PADEL
CALENDARIS PARTITS
CALENDARIS PARTITS
SOMIA S'ALCAZAR...
SOMIA S'ALCAZAR...
OFERTES V MAGON
OFERTES V MAGON
Equips patrocinats per:
 
Empreses col·laboradores:
 
Somia s'Alcazar que vols
Com la majoria ja sabeu, durant la temporada 2011-12 el Club va enjegar un procés participatiu per descobrir entre tots els sectors implicats quin Alcazar volem, remarcar i posar en valor tot allò que val la pena mantenir del Club i de la seva gent i somiar el millor Alcazar possible per a tothom.

Es van passar diferents enquestes apreciatives en funció de l’edat dels enquestats i del tipus de relació amb el club: jugadors/res, entrenadors/res, pares/mares, equip directiu, equip tècnic… i també es varen fer una sèrie d’entrevistes a una mostra de pares i mares per completar la informació recollida a través de les enquestes.

Tota la informació obtinguda s’ha agrupat, resumit i analitzat per tal d’extreure una sèrie de conclusions a diferents nivells: a nivell de cada equip concret, a nivell de grups d’edat, per raó de gènere... també a nivell dels diferents sectors implicats, etc.

En aquest espai trobareu tota la informació en relació a aquest procés participatiu:

- Presentació en power point del procés participatiu i dels resultats obtinguts.
- El diferents models d’enquestes i entrevistes utilitzades.
- L’informe que s’ha presentat al Club on es descriu tot el procés amb més detall.
- Altres documents utilitzats durant la difusió i la implementació del procés.

Tot aquest procés de gairebé un any de feina s'ha basat en una metodologia centrada en la recerca i apreciació dels aspectes positius, així com amb la generació i construcció de noves idees conjuntes, potenciant el canvi a partir de la creativitat, la motivació i els nous aprenentatges.

Us convidam a veure el següent vídeo on s'explica de forma àgil i divertida tot aquest procés iniciat per tota la gent que forma part d'aquest Club.